Eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesinde kariyer yönetiminin önemi üzerinde görüş alışverişinde bulunulması ve kurumlararası işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanan ve 22-23 Aralık 2016 tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen çalıştaya müdürümüz Prof.Dr.Müge Kart ile müdür yardımcımız Doç.Dr.Metin Pişkin de katılarak çalışmalara destek vermiştir.