YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşgücü Piyasası Teorileri ve Politikaları
Kariyer Danışmanlığı
Temel Danışmanlık Becerileri
Girişimcilik
İnsan Kaynakları Biriminin İşlevleri
İşletmelerde Kariyer Planlaması
Sosyal Psikoloji
Örgütsel Davranış
İstihdam ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Stratejik Yönetim
Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
Kariyer Danışmanlığında Ölçme ve Değerlendirme
Kırsal Alanda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Örgütlerde Yeni Yönetim Modelleri
Kültürler Arası İletişim ve Yönetişim
İnsan Kaynaklarında Eğitim Döngüsü Yönetimi

Ayrıntılı bilgi için:

Prof.Dr.Recep VARÇIN – İKY Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı İletişim:

0(312) 595 13 94

varcin@kariyer.org.tr