DOKTORA DERSLERİMİZ

DOKTORA DERSLERİMİZ
İleri Kariyer Danışmanlığı Kuramları
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Endüstri İlişkilerinde Güncel Tartışmalar
İstihdam Politikaları
Kariyer Danışmanlığı Süreci ve Uygulamaları
Kırsal Alanda İnsan Kaynakları Politikaları
Çağdaş Yönetim Uygulamaları
Rekabet Stratejileri
Çalışan Davranışları ve Sorun Alanları
Girişimcilik ve İşletme Yönetimi
Kariyer Programları Geliştirme ve Değerlendirme
Sosyal Araştırma Teknikleri
Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Veri Analizleri

Ayrıntılı bilgi için:

Prof.Dr.Recep VARÇIN – İKY Anabilim Dalı Başkanı

Anabilim Dalı İletişim:

0(312) 595 13 94

varcin@kariyer.org.tr