İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM)

HAKKIMIZDA

Türkiye’de insan kaynakları konusunda faaliyet gösteren pek çok kamu ve özel kuruluş bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKDAM) iki alanı birleştirerek kamu ve özel kuruluşlara hizmet veren tek kuruluş özelliğini taşımaktadır. İKDAM, İstihdam ve Eğitim Projesi kapsamında Dünya Bankası ve Türkiye İş Kurumu’nun desteğiyle kurulmuştur.

İKDAM, kamu ve istihdam ofislerine istihdam yaratan aktif işgücü piyasası programları geliştirmeleri için kurulmuştur. Bu programlar arasında istihdam hizmetleri, yoğun iş arama programları, işgücünün coğrafi devinimi, mesleki eğitim, işbaşı eğitimi, ücretlerin sübvanse edildiği programlar, küçük işletme geliştirme programları, kamu yararına çalışma programları ve yerel ekonomik gelişme programları gibi istihdam yaratan programlar yer almaktadır.

İKDAM Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne entegrasyonu sürecinde kariyer danışmanlığı, işgücü piyasası ve insan kaynaklarının gelişimini desteklemektedir ve üniversite- iş dünyası ilişkisine yönelik kültürün gelişimine kendisini adamıştır. Hizmet verdiğimiz kesim arasında çalışanlar, işsizler, işverenler, kamu ve özel istihdam ofisleri, küçük ve orta ölçekli işletmeler yer almaktadır.

IKDAM, insan kaynakları yönetimi ve kariyer danışmanlığı alanlarında ortak girişimleri desteklemektedir ve ortak projeler yürütmektedir.

FAALİYETLERİMİZ

 • Kamu ve özel kuruluşların İnsan Kaynakları birimine yönelik hizmetlerde bulunmak;
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere çok çeşitli alanlarda eğitim verilmesi;
 • İstihdam arttırıcı projeler gerçekleştirmek ve uygulamak;
 • Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetleri sağlamak;
 • Yerel ekonomik gelişme programlarına yönelik projeler yürütmek;
 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma, inceleme, eğitim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak; bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; bu konularda rapor hazırlayarak projeler yürütmek;
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yapmak;
  Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek;
 • Özel uzmanlık veya bilgi kazandırmayı amaçlayan kurslar, seminerler düzenlemek;
 • Bilimsel ve teknik faaliyetler konusunda iletişimi sağlamak üzere tartışma raporu, bülten, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak;
 • Yetkili organ ve kurumlarca istenen diğer çalışmaları yapmak.

 

       MERKEZİN AMACI

Merkezin amacı İstihdam, İnsan Kaynakları ve Danışmanlık alanları ile ilgili hizmetler sunarak , Kamu ve özel istihdam bürolarının daha kaliteli ve etkin çalışmalar yapmasını sağlamak;

Düzenlenecek eğitim programları aracılığı ile kamu ve özel istihdam ofislerinde çalışan veya çalışmaya aday kişilerin işgücü piyasası ve danışmanlık alanlarında derinlemesine mesleki bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, belirtilen kurumların yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak ve mevcut personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek;

Ulusal ve uluslararası konferanslar sempozyumlar ve diğer bilimsel toplantılar düzenleyerek, işgücü piyasası ve insan kaynakları alanında kişi, kurum ve kuruluşların bilgilenmesi, görüş alışverişinde bulunmasına ve işgücü piyasası politikaları hakkında görüş oluşturulmasına yardımcı olmaktır.