1 Ankara Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin (KARMER) faaliyetlerine destek olmak, daha etkin hizmet sunması için politika ve stratejiler geliştirmek
 1 Kamu ve özel kuruluşların İnsan Kaynakları birimine yönelik hizmetlerde bulunmak
 1 Küçük ve orta ölçekli işletmelere eğitimler vermek
 1 İstihdamı arttırıcı projeler gerçekleştirmek ve uygulamak
 1 Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı hizmetlerini sunmak
 1 Yerel ekonomik gelişme programlarına yönelik projeler yürütmek
1 Ulusal ve uluslararası düzeylerde araştırma, inceleme, eğitim ve uygulama çalışmaları yapmak; bu tür çalışmaları desteklemek; bu konularda rapor hazırlayarak projeler yürütmek
 1 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eğitim ve araştırma alanlarında işbirliği yapmak
 1 Ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslar, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek
 1 Özel uzmanlık veya bilgi kazandırmayı amaçlayan kurslar, seminerler düzenlemek
 1 Bilimsel ve teknik faaliyetler konusunda iletişimi sağlamak üzere tartışma raporu, bülten, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak
1 Yetkili organ ve kurumlarca istenen diğer çalışmaları yapmak