Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Metin Pişkin tarafından önerilen “Üniversite Kariyer Merkezlerinin değerlendirilmesi, tek yerleşkeli ve çok yerleşkeli üniversiteler için akternatif model öneriler” projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu projenin temel amacı, Türkiye’deki devlet üniversitelerinde bulunan kariyer merkezlerini öğrencilere ve mezunlara sunulan kariyer hizmetleri, merkezden yararlanan kişilerin profili, merkezin yerel ve ulusal işgücü piyasası aktörleriyle olan ilişkileri, merkez tarafından sunulan eğitim ve seminer konuları, bireyi tanıma çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetler, çalışan personelin nitelik ve nicelik durumu, merkezin fiziksel yapısı ve donanımı, sahip olduğu ekipmanlar, merkezin tanınırlık faaliyetleri ve finansal açılardan değerlendirerek güçlü ve zayıf olduğu yönlerini belirlemek ve bir kariyer merkezinin nasıl olması gerektiği konusunda biri tek yerleşkeli, diğeri çok yerleşkeli üniversiteler için iki ayrı kariyer merkezi modeli geliştirmektir. Bu kapsamda projede araştırmacı olan Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Müge Kart ile proje yürütücüsü Merkez Müdür Yardımcımız Prof. Dr. Metin Pişkin ve bursiyer olarak görev yapan Merkez uzmanımız Merve Totuk, farklı illerdeki devlet üniversitesi kariyer merkezlerini ziyaret edilerek, yönetici ve çalışanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeye başlamışlardır.