İŞKUR iş kulüpleri projesi kapsamında, Aralık 2017 tarihi
itibariyle faaliyet sürdürmekteyiz. Faaliyetlerimiz haftalık
oluşturulan 8-12 kişilik gruplar dahilinde ” iş arama becerisi”
eğitimi kapsamında uzun süreli işsizler ve dezavantajlı gruplara
(gençler,göçmenler,kadınlar v.s.)  verilmektedir. Eğitim sonunda
katılım belgesi sunmaktayız. Ayrıca uygulamalı akran
çalışmaları ile katılımcılara beceri kazandırmayı hedefliyoruz.

Keçiören iş kulübünde eğitimlerimizi sürdürmekte olup,
eşzamanlı üniversiteler ve kamu kurumlarında da faaliyetlerimize
devam etmekteyiz.( Güçlükaya mah. zileliler cad. şair dertli sok.
adresimiz)

Eğitim içeriği;

1. GÜN: Bireysel görüşmelerle hedeflerin belirlenmesi, İlgi
alanları- hobilerin revize edilmesi, istihdam edilebilirlik becerileri
uygulamaları.

2.GÜN: İŞ arama kanalları ve işgücü piyasası tanıtımı,

3.GÜN: Özgeçmiş hazırlama teknikleri, özgeçmiş hazırlama
uygulaması

4.GÜN: Beden dili ve iletişim sunum ve uygulama, mülakat türleri
sunumu, uygulamalı mülakat canlandırma, telefon görüşmeleri ve
kapanış

Detaylı Bilgi